Urząd Gminy Borów

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Gmina Borów

57-160 Borów ul. Konstytucji 3 Maja 22
Telefon: 71 39 33 221, 71 39 33 022 Faks: 71 39 33 035
E-Mail: info@borow.ug.gov.pl
WWW: http://borow.pl
Skrytka ePUAP: /rks9yq935f/UGBorow
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 52' 53.54"N, 16° 59' 12.15"E  Zamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««1234567»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
P2018-07-05Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w miejscowości Borek Strzeliński

Załącznik ogłoszenie o zamówieniu.pdf (670,6 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik SIWZ.pdf (1 117,1 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik Załącznik nr 1 -oferta.doc (60,5 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik Załącznik nr 2 spełnienie warunki oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe (1).doc (41,5 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik Załącznik nr 3 wykluczenie oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.doc (46,5 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik Załącznik nr 4 - wykaz robót budowlanych.doc (36,0 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik Załącznik nr 5 - grupa kapitałowa.doc (31,5 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik załacznik nr 6-projekt umowy.pdf (807,8 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik karta tech urz nr 5.pdf (151,9 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik karta techniczna nr 4.pdf (532,5 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik karty techn nr 1 plac zabaw.pdf (7 241,8 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik karty techn nr 2 siłownia.pdf (6 544,4 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik karty techn nr 3 mała architektura.pdf (3 026,9 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik Projekt budowlany plac zabaw i siłownia Borek Strz.pdf (6 705,7 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik Przedmiar robót.pdf (183,3 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik SSTWiORB.pdf (4 761,6 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik Zgłoszenie budowy placu zabaw i siłowni.pdf (842,5 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik INFORMACJA O TREŚCI ZLOŻONYCH OFERT.pdf (352,7 KB)
Data publikacji: 2018-07-05 14:46:43
Załącznik informacja o wyniku potępowania.pdf (55,6 KB)
Data publikacji: 2018-07-24 13:44:23
Załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (136,3 KB)
Data publikacji: 2018-07-26 10:16:58
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 334
P2018-05-29Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borów

Załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (540,6 KB)
Data publikacji: 2018-05-21 12:33:13
Załącznik SIWZ.pdf (1 812,0 KB)
Data publikacji: 2018-05-21 12:33:13
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ.doc (51,0 KB)
Data publikacji: 2018-05-21 12:33:13
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ.doc (32,0 KB)
Data publikacji: 2018-05-21 12:33:13
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ.doc (35,5 KB)
Data publikacji: 2018-05-21 12:33:13
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ.doc (34,5 KB)
Data publikacji: 2018-05-21 12:33:13
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ.doc (31,5 KB)
Data publikacji: 2018-05-21 12:33:13
Załącznik sprawozdanie opisowe za 2017 rok.zip (2 603,7 KB)
Data publikacji: 2018-05-21 12:33:13
Załącznik Bilans z wykonania budżetu za 2017 rok.pdf (224,3 KB)
Data publikacji: 2018-05-21 12:33:13
Załącznik łączne zzf jednostek i zakładów budżetowych za 2017 rok.pdf (216,1 KB)
Data publikacji: 2018-05-21 12:33:13
Załącznik łączny bilans jednostek i zakładów budżetowych za 2017 rok.pdf (260,4 KB)
Data publikacji: 2018-05-21 12:33:13
Załącznik Łączny rzis jednostek i zakładów budżetowych za 2017 rok.pdf (231,1 KB)
Data publikacji: 2018-05-21 12:33:13
Załącznik Opinia RIO o finansowaniu deficytu.pdf (85,2 KB)
Data publikacji: 2018-05-21 12:33:13
Załącznik Opinia RIO o kwocie długu.pdf (75,2 KB)
Data publikacji: 2018-05-21 12:33:13
Załącznik Opinia RIO o projekcie budżetu na 2018 r..pdf (85,2 KB)
Data publikacji: 2018-05-21 12:33:13
Załącznik Opinia RIO o projekcie WPF.pdf (85,2 KB)
Data publikacji: 2018-05-21 12:33:13
Załącznik opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu 2017 r..pdf (75,2 KB)
Data publikacji: 2018-05-21 12:33:13
Załącznik RB-27S za 2017 rok.pdf (855,9 KB)
Data publikacji: 2018-05-21 12:33:13
Załącznik Rb-27S za I kwartał 2018.pdf (750,6 KB)
Data publikacji: 2018-05-21 12:33:13
Załącznik Rb-28S za 2017 rok.pdf (1 234,0 KB)
Data publikacji: 2018-05-21 12:33:13
Załącznik Rb-28S za I kwartał 2018.pdf (1 152,3 KB)
Data publikacji: 2018-05-21 12:33:13
Załącznik Rb-N za 2017 rok.pdf (348,7 KB)
Data publikacji: 2018-05-21 12:33:13
Załącznik Rb-N za I kwartał 2018.pdf (348,7 KB)
Data publikacji: 2018-05-21 12:33:13
Załącznik Rb-NDS za 2017 rok.pdf (260,5 KB)
Data publikacji: 2018-05-21 12:33:13
Załącznik Rb-NDS za I kwartał 2018.pdf (284,5 KB)
Data publikacji: 2018-05-21 12:33:13
Załącznik Rb-Z za 2017 rok.pdf (93,8 KB)
Data publikacji: 2018-05-21 12:33:13
Załącznik Rb-Z za I kwartał 2018.pdf (90,6 KB)
Data publikacji: 2018-05-21 12:33:13
Załącznik uchwała budżetowa na 2018 rok.pdf (1 088,7 KB)
Data publikacji: 2018-05-21 12:33:13
Załącznik WPF na 2018 rok.pdf (13 577,4 KB)
Data publikacji: 2018-05-21 12:33:13
Załącznik zarządzenie w sprawie sprawozdania finansowego za 2017 r..pdf (44,6 KB)
Data publikacji: 2018-05-21 12:33:13
Załącznik zarządzenie w sprawie sprawozdania opisowego za 2017 r..pdf (34,6 KB)
Data publikacji: 2018-05-21 12:33:13
Załącznik I PYTANIA I ODPOWIEDZI.pdf (35,0 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 13:53:56
Załącznik 2 PYTANIA I ODPOWIEDZI.pdf (45,0 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 13:54:10
Załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf (45,0 KB)
Data publikacji: 2018-05-29 14:25:55
Załącznik INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA.pdf (65,6 KB)
Data publikacji: 2018-06-05 11:44:06
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 615
P2018-04-25„Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borów w 2018 roku”

Załącznik zaproszenie do składania ofert.pdf (194,9 KB)
Data publikacji: 2018-04-13 11:56:21
Załącznik Istotne Warunki Zamówienia.pdf (5 395,6 KB)
Data publikacji: 2018-04-13 11:56:21
Załącznik Załącznik nr 1 do IWZ - Wzór fomularza oferty (1).docx (15,7 KB)
Data publikacji: 2018-04-13 11:56:21
Załącznik Załącznik nr 2 do IWZ - Oświadczenie Wykonawcy.docx (11,5 KB)
Data publikacji: 2018-04-13 11:56:21
Załącznik Załącznik nr 3 do IWZ - wykaz wykonanych przez wykonawcę zamówień podobnych.docx (11,6 KB)
Data publikacji: 2018-04-13 11:56:21
Załącznik Załącznik nr 4 do IWZ - projekt umowy.docx (27,6 KB)
Data publikacji: 2018-04-13 11:56:21
Załącznik protokół z wyboru Wykonawcy.pdf (304,9 KB)
Data publikacji: 2018-04-27 12:54:09
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 57
P2018-04-05Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Borowie - cześć 1 ogólnobudowlana

Załącznik SIWZ CZĘŚĆ NR 1.pdf (1 129,4 KB)
Data publikacji: 2018-03-15 14:45:22
Załącznik ogłoszenie o zamówieniu.pdf (903,7 KB)
Data publikacji: 2018-03-15 14:45:22
Załącznik Załącznik nr 1 -oferta.doc (99,5 KB)
Data publikacji: 2018-03-15 14:45:22
Załącznik Załącznik nr 2 spełnienie warunki oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe (1).doc (42,5 KB)
Data publikacji: 2018-03-15 14:45:22
Załącznik Załącznik nr 3 wykluczenie oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.doc (47,0 KB)
Data publikacji: 2018-03-15 14:45:22
Załącznik Załącznik nr 4 - wykaz robót budowlanych.doc (35,5 KB)
Data publikacji: 2018-03-15 14:45:22
Załącznik Załącznik nr 5 - wykaz osób.docx (16,1 KB)
Data publikacji: 2018-03-15 14:45:22
Załącznik Załącznik nr 6 - grupa kapitałowa.doc (32,5 KB)
Data publikacji: 2018-03-15 14:45:22
Załącznik Załącznik nr 7 umowa cz.1.pdf (962,6 KB)
Data publikacji: 2018-03-15 14:45:22
Załącznik CZĘŚĆ 1 - Przedmiar - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Borowie.pdf (1 128,8 KB)
Data publikacji: 2018-03-15 14:45:22
Załącznik Pozwolenie na budowę - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Borowie.pdf (125,6 KB)
Data publikacji: 2018-03-15 14:45:22
Załącznik Projekt budowlany - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Borowie.pdf (4 372,6 KB)
Data publikacji: 2018-03-15 14:45:22
Załącznik SPECYFIKACJE TECHNICZNE - ŚWIETLICA BORÓW.rar (2 021,6 KB)
Data publikacji: 2018-03-15 14:45:22
Załącznik informacja o treści złożonych ofert.pdf (35,0 KB)
Data publikacji: 2018-04-05 15:23:12
Załącznik ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf (75,6 KB)
Data publikacji: 2018-04-10 13:54:51
Załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (136,9 KB)
Data publikacji: 2018-04-26 10:45:57
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 388
P2018-03-13Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Borowie

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (1 095,6 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 14:01:15
Załącznik SIWZ.pdf (1 168,2 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 14:01:15
Załącznik Załącznik nr 1 -oferta.doc (114,0 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 14:01:15
Załącznik Załącznik nr 2 spełnienie warunki oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe (1).doc (42,5 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 14:01:15
Załącznik Załącznik nr 3 wykluczenie oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.doc (48,0 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 14:01:15
Załącznik Załącznik nr 4 - wykaz robót budowlanych.doc (35,5 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 14:01:15
Załącznik Załącznik nr 5 - wykaz osób.docx (16,1 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 14:01:15
Załącznik Załącznik nr 6 - grupa kapitałowa.doc (33,0 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 14:01:15
Załącznik Załącznik nr 7 umowa cz.1.pdf (962,6 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 14:01:15
Załącznik Załącznik nr 8- umowa cz.2.pdf (653,4 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 14:01:15
Załącznik CZĘŚĆ 1 - Przedmiar - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Borowie.pdf (1 128,8 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 14:01:15
Załącznik CZĘŚĆ 2 -Przedmiar - Wyposażenie kuchni.pdf (35,0 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 14:01:15
Załącznik CZĘŚĆ NR 2- Specyfikacja techniczna -dostaw wyposażenia.pdf (238,1 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 14:01:15
Załącznik Pozwolenie na budowę - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Borowie.pdf (125,6 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 14:01:15
Załącznik Projekt budowlany - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Borowie.pdf (4 372,6 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 14:01:15
Załącznik SPECYFIKACJE TECHNICZNE - ŚWIETLICA BORÓW.rar (2 021,6 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 14:01:15
Załącznik informacja o treści złożonych ofert.pdf (55,6 KB)
Data publikacji: 2018-03-13 14:09:24
Załącznik ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dla części nr 1 zamówienia.pdf (146,2 KB)
Data publikacji: 2018-03-14 14:33:09
Załącznik CZ. NR 2 - ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf (85,6 KB)
Data publikacji: 2018-04-05 15:24:40
Załącznik CZ nr 2- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (136,9 KB)
Data publikacji: 2018-04-11 11:40:32
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 663
P2018-02-16Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Borowie

Załącznik ogłoszenie o zamówieniu.pdf (983,1 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 09:18:42
Załącznik SIWZ.pdf (1 177,0 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 09:18:42
Załącznik Załącznik nr 1 -oferta.doc (113,5 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 09:18:42
Załącznik Załacznik nr 2 spełnienie warunki oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe (1).doc (42,5 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 09:18:42
Załącznik Załacznik nr 3 wykluczenie oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.doc (48,0 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 09:18:42
Załącznik Załacznik nr 4 - wykaz robót budowlanych.doc (35,5 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 09:18:42
Załącznik Załacznik nr 5- wykaz dostaw.doc (35,5 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 09:18:42
Załącznik Załacznik nr 6 - wykaz osób.docx (16,1 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 09:18:42
Załącznik Załacznik nr 7 - grupa kapitałowa.doc (33,0 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 09:18:42
Załącznik załącznik nr 8 umowa cz.1.doc (184,0 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 09:18:42
Załącznik Załacznik nr 9- umowa cz.2.doc (112,0 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 09:18:42
Załącznik Specyfikacja - Dostawa z montażem wyposażenia kuchni.pdf (268,1 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 09:18:42
Załącznik Projekt budowlany - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Borowie.pdf (4 372,6 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 09:18:42
Załącznik Pozwolenie na budowę - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Borowie.pdf (125,6 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 09:18:42
Załącznik CZĘŚĆ 1 - Przedmiar - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Borowie.pdf (1 128,8 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 09:18:42
Załącznik CZĘŚĆ 2 -Przedmiar - Wyposażenie kuchni.pdf (35,0 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 09:18:42
Załącznik SPECYFIKACJE TECHNICZNE - ŚWIETLICA BORÓW.rar (2 021,6 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 09:18:42
Załącznik INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT.pdf (45,0 KB)
Data publikacji: 2018-02-16 11:51:30
Załącznik ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf (95,6 KB)
Data publikacji: 2018-02-19 10:56:17
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 868
P2017-12-29Dostawa paliw płynnych w 2018 roku do pojazdów i urządzeń technicznych na potrzeby Gminy Borów

Załącznik ogłoszenie o zamówieniu.pdf (531,3 KB)
Data publikacji: 2017-12-19 11:46:33
Załącznik siwz dostawa paliw w 2018.pdf (1 089,9 KB)
Data publikacji: 2017-12-19 11:46:33
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ.doc (49,0 KB)
Data publikacji: 2017-12-19 11:46:33
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ.doc (31,5 KB)
Data publikacji: 2017-12-19 11:46:33
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ.doc (36,0 KB)
Data publikacji: 2017-12-19 11:46:33
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ.doc (30,5 KB)
Data publikacji: 2017-12-19 11:46:33
Załącznik PYTANIA I ODPOWIEDZI BIP.pdf (156,9 KB)
Data publikacji: 2017-12-28 08:24:25
Załącznik informacja o treści złożonych ofert.pdf (35,0 KB)
Data publikacji: 2017-12-29 12:17:38
Załącznik ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf (45,0 KB)
Data publikacji: 2017-12-29 12:17:52
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 350
P2017-11-29Dostawa paliw płynnych w 2018 roku do pojazdów i urządzeń technicznych na potrzeby Gminy Borów

Załącznik siwz dostawa paliw w 2018.pdf (1 090,8 KB)
Data publikacji: 2017-11-20 11:58:50
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ.doc (49,0 KB)
Data publikacji: 2017-11-20 11:58:50
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ.doc (31,5 KB)
Data publikacji: 2017-11-20 11:58:50
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ.doc (36,0 KB)
Data publikacji: 2017-11-20 11:58:50
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ.doc (30,5 KB)
Data publikacji: 2017-11-20 11:58:50
Załącznik Ogłoszenie nr 618684.pdf (470,0 KB)
Data publikacji: 2017-11-20 11:58:50
Załącznik pytania i odpowiedzi.pdf (156,9 KB)
Data publikacji: 2017-11-27 11:08:08
Załącznik ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf (35,0 KB)
Data publikacji: 2017-11-29 12:33:01
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 324
P2017-10-17Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Borów

Załącznik ogłoszenie o zamówieniu.pdf (510,6 KB)
Data publikacji: 2017-10-05 09:52:41
Załącznik SIWZ.pdf (1 200,0 KB)
Data publikacji: 2017-10-05 09:52:41
Załącznik zalacznik nr 1 do SIWZ - OPZ 2018.pdf (635,5 KB)
Data publikacji: 2017-10-05 09:52:41
Załącznik Zalacznik nr 2 do SIWZ-oferta.doc (45,0 KB)
Data publikacji: 2017-10-05 09:52:41
Załącznik Zalacznik nr 3 do SIWZ-oswiadczenie spelnienie warunku udzialu.doc (31,5 KB)
Data publikacji: 2017-10-05 09:52:41
Załącznik Zalacznik nr 4 do SIWZ-oswiadczenie dot. wykluczenia.doc (37,5 KB)
Data publikacji: 2017-10-05 09:52:41
Załącznik Zalacznik nr 5 do SIWZ- oswiadczenie posiadania promesy lub umowy.doc (29,0 KB)
Data publikacji: 2017-10-05 09:52:41
Załącznik Zalacznik nr 6 do SIWZ-grupa kapitalowa.doc (31,0 KB)
Data publikacji: 2017-10-05 09:52:41
Załącznik PYTANIA I ODPOWIEDZI.pdf (75,6 KB)
Data publikacji: 2017-10-10 08:42:46
Załącznik PYTANIA I ODPOWIEDZI - Kopia.pdf (278,1 KB)
Data publikacji: 2017-10-11 16:49:28
Załącznik SPROSTOWANIE TREŚCI UMOWY.pdf (45,6 KB)
Data publikacji: 2017-10-11 16:49:41
Załącznik ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 7 do SIWZ- wzór umowy.doc (314,0 KB)
Data publikacji: 2017-10-11 16:51:12
Załącznik INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT.pdf (45,0 KB)
Data publikacji: 2017-10-17 10:50:14
Załącznik Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf (65,6 KB)
Data publikacji: 2017-10-26 12:31:41
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 669
P2017-10-02Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borów

Załącznik ogłoszenie o zamówieniu.pdf (661,9 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 13:27:35
Załącznik SIWZ.pdf (1 164,1 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 13:27:35
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ.doc (50,5 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 13:27:35
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ.doc (32,5 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 13:27:35
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ.doc (36,0 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 13:27:35
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ.doc (33,5 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 13:27:35
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ.doc (31,0 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 13:27:35
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ.doc (37,0 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 13:27:35
Załącznik Bilans z wykonania budżetu za 2016 rok.pdf (224,5 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 13:13:43
Załącznik Opinia o projekcie WPF 2017.pdf (105,2 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 13:13:50
Załącznik opinia RIO o deficycie.pdf (85,2 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 13:13:55
Załącznik opinia rio o długu.pdf (75,2 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 13:14:04
Załącznik opinia RIO o projekcie budżetu 2017.pdf (75,2 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 13:14:35
Załącznik Opinia RIO o sprawozdaniu za 2016 rok.pdf (75,2 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 13:14:43
Załącznik Rb-27S za 2016 rok.pdf (839,8 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 13:14:58
Załącznik Rb-27S za I półrocze 2017 roku.pdf (799,4 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 13:15:08
Załącznik Rb-28S za 2016 rok.pdf (1 199,5 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 13:15:24
Załącznik Rb-28S za I półrocze 2017 roku.pdf (1 220,2 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 13:15:35
Załącznik Rb-N za 2016 rok.pdf (349,4 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 13:15:51
Załącznik Rb-N za I półrocze 2017 roku.pdf (348,1 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 13:16:04
Załącznik Rb-NDS za 2016 rok.pdf (260,3 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 13:16:11
Załącznik Rb-NDS za I półrocze 2017 roku.pdf (260,2 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 13:16:27
Załącznik Rb-Z za 2016 rok.pdf (97,2 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 13:16:48
Załącznik Rb-Z za I półrocze 2017 roku.pdf (91,3 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 13:16:58
Załącznik uchwała budżetowa 2017.pdf (1 179,4 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 13:17:15
Załącznik uchwała Rady Gminy udzielenie absolutorium.pdf (34,6 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 13:17:27
Załącznik uchwała rady gminy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.pdf (24,6 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 13:17:52
Załącznik uchwała RIO o wniosku absolutoryjnym.pdf (65,2 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 13:18:04
Załącznik uchwała w sprawie zmiany budżetu 2017.pdf (329,5 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 13:18:14
Załącznik WPF 2017.pdf (1 370,9 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 13:18:28
Załącznik Załącznik nr 1-Realizacj. budżetu w 2016 r.doc (577,5 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 13:18:43
Załącznik zarządzenie spawozdanie z wykonania budżetu.pdf (31,2 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 13:18:58
Załącznik zestawienie nr 1 Dochody Gminy Borów wg żródeł w I półr.2014 r.xls (43,0 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 13:19:08
Załącznik zestawienie nr 2 Realizacja dochodów wg działów w I półr.2014 r.xls (42,5 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 13:19:17
Załącznik zestawienie nr 3 Wydatki wg działów -wykonanie w I półr.2014 r.xls (24,0 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 13:19:26
Załącznik zestawienie nr 4 Wydatki budżetu wg paragrafów w I półr.2014 r.xls (44,5 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 13:19:34
Załącznik zmiana WPF 2017.pdf (1 600,8 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 13:19:43
Załącznik informacja z otwarcia ofert.pdf (45,0 KB)
Data publikacji: 2017-10-03 13:47:11
Załącznik ogłoszenie o wyniku postępowania kredyt 2017.pdf (45,0 KB)
Data publikacji: 2017-10-09 11:53:50
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 2023

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij