Urząd Gminy Borów

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Gmina Borów

57-160 Borów ul. Konstytucji 3 Maja 22
Telefon: 71 39 33 221, 71 39 33 022 Faks: 71 39 33 035
E-Mail: info@borow.ug.gov.pl
WWW: http://borow.pl
Skrytka ePUAP: /rks9yq935f/UGBorow
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 52' 53.54"N, 16° 59' 12.15"E  Zamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««12345678»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
P2020-07-20Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych- "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Borów"

Załącznik ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania.pdf (1,299.9 KB)
Data publikacji: 2019-07-19 13:22:17
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 26
P2019-08-22Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borów w 2019 roku

Załącznik Zaproszenie do składania ofert.pdf (38.8 KB)
Data publikacji: 2019-08-14 15:09:54
Załącznik Istotne Warunki Zamówienia.pdf (1,210.3 KB)
Data publikacji: 2019-08-14 15:09:54
Załącznik Zalacznik nr 1 do IWZ - Wzor fomularza oferty.docx (17.3 KB)
Data publikacji: 2019-08-14 15:09:54
Załącznik Zalacznik nr 2 do IWZ - Oswiadczenie Wykonawcy.docx (11.6 KB)
Data publikacji: 2019-08-14 15:09:54
Załącznik Zalacznik nr 3 do IWZ - wykaz wykonanych przez wykonawce zamowien podobnych.docx (11.7 KB)
Data publikacji: 2019-08-14 15:09:54
Załącznik Zalacznik nr 4 do IWZ - projekt umowy.pdf (655.7 KB)
Data publikacji: 2019-08-14 15:09:54
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 89
P2019-07-03Przebudowa drogi z chodnikiem w miejscowości Boreczek

Załącznik ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf (1,381.6 KB)
Data publikacji: 2019-06-18 14:41:44
Załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (4,651.0 KB)
Data publikacji: 2019-06-18 14:41:44
Załącznik ZAŁĄCZNIKI OD 1 DO 9 DO POBRANIA.rar (874.7 KB)
Data publikacji: 2019-06-18 14:41:44
Załącznik Dokumentacja projektowa.zip (13,010.9 KB)
Data publikacji: 2019-06-18 14:41:44
Załącznik informacja z otwarcia ofert.pdf (69.7 KB)
Data publikacji: 2019-07-03 16:16:04
Załącznik Informacja o wyniku postępowania.pdf (166.3 KB)
Data publikacji: 2019-07-16 11:39:56
Załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP.pdf (1,336.6 KB)
Data publikacji: 2019-07-25 13:48:46
Borów Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 177
P2019-03-11Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. w ramach projektu pn. „Dziś przygotowuję się do jutra - wsparcie uczniów i uczennic w Gminie Borów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (6,992.4 KB)
Data publikacji: 2019-03-01 13:57:39
Załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (3,040.8 KB)
Data publikacji: 2019-03-01 13:57:39
Załącznik załacznik nr 1 -OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf (1,864.7 KB)
Data publikacji: 2019-03-01 13:57:39
Załącznik załacznik nr 1a formularz oferty.doc (269.5 KB)
Data publikacji: 2019-03-01 13:57:39
Załącznik załącznik nr 2 formularz cenowy.doc (479.0 KB)
Data publikacji: 2019-03-01 13:57:39
Załącznik załacznik nr 3DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.doc (254.0 KB)
Data publikacji: 2019-03-01 13:57:39
Załącznik załacznik nr 4DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.doc (255.0 KB)
Data publikacji: 2019-03-01 13:57:39
Załącznik załacznik nr 5- grupa kapitałowa.doc (252.5 KB)
Data publikacji: 2019-03-01 13:57:39
Załącznik załacznik nr 6- podwykonawcy.doc (250.5 KB)
Data publikacji: 2019-03-01 13:57:39
Załącznik załacznik nr 7- zobowiązanie.doc (227.5 KB)
Data publikacji: 2019-03-01 13:57:39
Załącznik załacznik nr 8- projekt umowy.pdf (800.5 KB)
Data publikacji: 2019-03-01 13:57:39
Załącznik MODYFIKACJA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 2 -FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY.pdf (435.2 KB)
Data publikacji: 2019-03-07 09:18:26
Załącznik poprawiony załacznik nr 2 formularz cenowy.doc (478.5 KB)
Data publikacji: 2019-03-07 09:18:39
Załącznik ogłoszenie o zmianie terminu skladania ofert -nadane w BZP.pdf (41.5 KB)
Data publikacji: 2019-03-07 14:47:07
Załącznik ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.pdf (86.3 KB)
Data publikacji: 2019-03-07 14:47:17
Załącznik Pytania i odpowiedzi.pdf (415.2 KB)
Data publikacji: 2019-03-11 10:05:45
Załącznik INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT.pdf (394.8 KB)
Data publikacji: 2019-03-13 12:18:46
Załącznik informacja o wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (1,064.8 KB)
Data publikacji: 2019-04-01 13:48:05
Załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nadane w BZP.pdf (195.9 KB)
Data publikacji: 2019-04-11 08:52:10
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 307
P2019-01-28Dostawa sprzętu komputerowego multimedialnego i oprogramowania, mebli, sprzętu AGD, wyposażenia kuchni, pomocy dydaktycznych, urządzenia do terapii BIOFEETBACK oraz licencji do korzystania z obrazkowego testów zawodów w ramach projektu pn. „Dziś przygotowuję się do jutra - wsparcie uczniów i uczennic w Gminie Borów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Załącznik ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf (880.7 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 11:46:38
Załącznik załącznik nr 1 -opis przedmiotu zamówienia cz.1-7.pdf (1,772.0 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 11:46:38
Załącznik załacznik nr 1a- 1formularz oferty.doc (270.0 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 11:46:38
Załącznik załacznik nr 1a-2 formularz oferty.doc (270.0 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 11:46:38
Załącznik załacznik nr 1a- 3formularz oferty.doc (270.0 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 11:46:38
Załącznik załacznik nr 1a-4 formularz oferty.doc (271.0 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 11:46:38
Załącznik załacznik nr 1a-4 formularz oferty - Kopia.doc (271.0 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 11:46:38
Załącznik załacznik nr 1a- 5formularz oferty.doc (270.5 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 11:46:38
Załącznik załacznik nr 1a- 6formularz oferty.doc (270.0 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 11:46:38
Załącznik załacznik nr 1a- 7formularz oferty.doc (271.0 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 11:46:38
Załącznik załącznik nr 2.1-formularz cenowy.doc (332.0 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 11:46:38
Załącznik załącznik nr 2.2-formularz cenowy.doc (266.5 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 11:46:38
Załącznik załącznik nr 2.3-formularz cenowy.doc (268.5 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 11:46:38
Załącznik załącznik nr 2.4-formularz cenowy.doc (266.5 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 11:46:38
Załącznik załącznik nr 2.5-formularz cenowy.doc (465.0 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 11:46:38
Załącznik załącznik nr 2.6-formularz cenowy.doc (260.0 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 11:46:38
Załącznik załącznik nr 2.7-formularz cenowy.doc (256.5 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 11:46:38
Załącznik załacznik nr 3DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.doc (258.0 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 11:46:38
Załącznik załacznik nr 4DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.doc (259.0 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 11:46:38
Załącznik załacznik nr 5- grupa kapitałowa.doc (256.5 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 11:46:38
Załącznik załacznik nr 6- podwykonawcy.doc (254.5 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 11:46:38
Załącznik załacznik nr 7- zobowiązanie.doc (232.0 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 11:46:38
Załącznik załacznik nr 8a-projekt umowy cz.1,3,7.pdf (2,120.3 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 11:46:38
Załącznik załącznik nr 8b-projekt umowy cz.2.pdf (1,376.7 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 11:46:38
Załącznik załącznik 8c-projekt umowy cz.4.pdf (1,156.7 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 11:46:38
Załącznik załącznik nr 8d-projekt umowy cz.5.pdf (1,637.9 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 11:46:38
Załącznik załącznik nr 8e-projekt umowy cz.7.pdf (1,016.7 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 11:46:38
Załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (4,713.2 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 11:54:53
Załącznik POPRAWNY SCAN SIWZ.pdf (1,593.2 KB)
Data publikacji: 2019-01-16 15:20:10
Załącznik PYTANIA I ODPOWIEDZI.pdf (45.0 KB)
Data publikacji: 2019-01-16 15:20:49
Załącznik II PYTANIA I ODPOWIEDZI.pdf (116.2 KB)
Data publikacji: 2019-01-17 13:26:33
Załącznik zmieniona treść OPZ dla CZ. I w poz.dostawa laptopów 46szt..pdf (65.6 KB)
Data publikacji: 2019-01-17 13:26:52
Załącznik zmieniony załącznik nr 2.1-formularz cenowy.doc (332.5 KB)
Data publikacji: 2019-01-17 13:29:11
Załącznik 3 pytania i odpowiedzi.pdf (197.5 KB)
Data publikacji: 2019-01-23 15:45:27
Załącznik Załącznik nr 9 do SIWZ.doc (230.0 KB)
Data publikacji: 2019-01-23 15:45:39
Załącznik ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT-ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.pdf (35.6 KB)
Data publikacji: 2019-01-23 15:45:51
Załącznik Modyfikacja treści formularzy cenowych- dotyczy CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 1, NR 3 ORAZ NR 6.pdf (75.6 KB)
Data publikacji: 2019-01-24 14:59:47
Załącznik wydłużenie terminu składania ofert-.pdf (35.6 KB)
Data publikacji: 2019-01-24 15:00:09
Załącznik zmodyfikowany załącznik nr 2.1-formularz cenowy.doc (333.5 KB)
Data publikacji: 2019-01-24 15:00:17
Załącznik zmodyfikowany załącznik nr 2.3-formularz cenowy.doc (266.0 KB)
Data publikacji: 2019-01-24 15:00:25
Załącznik zmodyfikowany załącznik nr 2.6-formularz cenowy.doc (260.5 KB)
Data publikacji: 2019-01-24 15:00:33
Załącznik IV pytania i odpowiedzi.pdf (106.2 KB)
Data publikacji: 2019-01-25 09:13:33
Załącznik poprawiony OPZ cz. nr 1 w poz. dostawa laptopów.pdf (35.0 KB)
Data publikacji: 2019-01-25 09:13:43
Załącznik po zmianach załącznik nr 2.1-formularz cenowy- dot. cz.nr 1.doc (333.0 KB)
Data publikacji: 2019-01-25 09:13:53
Załącznik V. pytania i odpowiedzi.pdf (45.0 KB)
Data publikacji: 2019-01-29 09:37:06
Załącznik VI. pytania i odpowiedzi.pdf (818.8 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 14:09:39
Załącznik Informacja z otwarcia ofert Dostawa sprzętu komputerowego multimedialnego i oprogramowania mebli sprzętu AGD wyposażenia kuchni pomocy dydaktycznych urządzenia do terapii BIOFEEDBACK oraz licencji do korzystania z obrazkowego testu zawodow.pdf (436.2 KB)
Data publikacji: 2019-02-05 08:19:03
Załącznik Uzupełnienie części 7 INFORMACJA O TRESCI ZLOZONYCH OFERT Dziś przygotowuję się do jutra wsparcie uczniów i uczennic w Gminie Borów.pdf (437.3 KB)
Data publikacji: 2019-02-05 09:37:40
Załącznik INFORMACJA O TRESCI ZLOZONYCH OFERT Uzupełnienie czesc 3.pdf (439.3 KB)
Data publikacji: 2019-02-06 16:20:49
Załącznik informacja o odrzuceniu oferty w cz. nr 5.pdf (95.6 KB)
Data publikacji: 2019-02-12 11:11:09
Załącznik INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA -CZĘŚĆ NR 2.pdf (1,190.8 KB)
Data publikacji: 2019-02-15 13:02:33
Załącznik INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA -CZĘŚĆ NR 3.pdf (3,242.7 KB)
Data publikacji: 2019-02-15 13:02:50
Załącznik INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA -CZĘŚĆ NR 7.pdf (1,184.2 KB)
Data publikacji: 2019-02-15 13:02:57
Załącznik INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA-CZĘŚĆ NR 4.pdf (1,655.1 KB)
Data publikacji: 2019-02-18 12:25:07
Załącznik INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT W CZ. NR 1.pdf (4,153.0 KB)
Data publikacji: 2019-02-20 16:19:24
Załącznik INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT W CZ. NR 6.pdf (1,415.1 KB)
Data publikacji: 2019-02-20 16:19:43
Załącznik INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA -CZĘŚĆ NR 1.pdf (5,057.7 KB)
Data publikacji: 2019-02-21 14:58:08
Załącznik INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA -CZĘŚĆ NR 6.pdf (1,908.3 KB)
Data publikacji: 2019-02-22 13:00:13
Załącznik INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA -CZĘŚĆ NR 5.pdf (5,291.2 KB)
Data publikacji: 2019-02-26 12:52:43
Załącznik informacja o zawarciu umowy w BZP -CZĘŚĆ NR 2.pdf (2,116.8 KB)
Data publikacji: 2019-03-04 14:13:35
Załącznik informacja o zawarciu umowy w BZP -CZĘŚĆ NR 4.pdf (2,161.0 KB)
Data publikacji: 2019-03-04 14:13:48
Załącznik ogłoszenie o unieważnieniu postĘpowania w BZP - w CZĘŚCI NR 5.pdf (351.8 KB)
Data publikacji: 2019-03-04 14:14:09
Załącznik informacja o zawarciu umowy w BZP-CZĘŚĆ NR 1.pdf (287.2 KB)
Data publikacji: 2019-03-06 16:15:19
Załącznik informacja o zawarciu umowy w BZP-CZĘŚĆ NR 6.pdf (274.7 KB)
Data publikacji: 2019-03-06 16:15:27
Załącznik informacja o zawarciu umowy w BZP-CZĘŚĆ NR 7.pdf (281.2 KB)
Data publikacji: 2019-03-06 16:15:35
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 2228
P2018-12-07„Dostawa paliw płynnych w 2019 roku do pojazdów i urządzeń technicznych na potrzeby Gminy Borów”

Załącznik ogłoszenie o zamówieniu.pdf (705.6 KB)
Data publikacji: 2018-11-29 11:18:51
Załącznik SIWZ.pdf (1,249.4 KB)
Data publikacji: 2018-11-29 11:18:51
Załącznik Załącznik nr 1-oferta.doc (75.0 KB)
Data publikacji: 2018-11-29 11:18:51
Załącznik Załącznik nr 2 spełnienie warunki oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe (1).doc (42.5 KB)
Data publikacji: 2018-11-29 11:18:51
Załącznik Załącznik nr 3 wykluczenie oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.doc (46.5 KB)
Data publikacji: 2018-11-29 11:18:51
Załącznik Załącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc (32.0 KB)
Data publikacji: 2018-11-29 11:18:51
Załącznik Załącznik nr 5 -podwykonawcy.docx (11.9 KB)
Data publikacji: 2018-11-29 11:18:51
Załącznik załacznik nr 6 -zobowiązanie.docx (13.0 KB)
Data publikacji: 2018-11-29 11:18:51
Załącznik załącznik nr 7 -projekt umowy.doc (49.5 KB)
Data publikacji: 2018-11-29 11:18:51
Załącznik informacja o treści złożonych ofert.pdf (35.0 KB)
Data publikacji: 2018-12-07 13:47:52
Załącznik ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf (45.0 KB)
Data publikacji: 2018-12-19 13:23:34
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 232
P2018-10-31Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Borów

Załącznik SIWZ.pdf (1,279.4 KB)
Data publikacji: 2018-10-23 11:13:02
Załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (705.6 KB)
Data publikacji: 2018-10-23 11:13:02
Załącznik Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia.pdf (2,971.4 KB)
Data publikacji: 2018-10-23 11:13:02
Załącznik Zalacznik nr 1 do SIWZ-oferta.docx (21.0 KB)
Data publikacji: 2018-10-23 11:13:02
Załącznik Załącznik nr 3 spełnienie warunki oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe (1).docx (19.4 KB)
Data publikacji: 2018-10-23 11:13:02
Załącznik Załącznik nr 4 wykluczenie oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx (22.3 KB)
Data publikacji: 2018-10-23 11:13:02
Załącznik Załącznik nr 5 - grupa kapitałowa.docx (13.5 KB)
Data publikacji: 2018-10-23 11:13:02
Załącznik Załącznik nr 6 -podwykonawcy.docx (12.0 KB)
Data publikacji: 2018-10-23 11:13:02
Załącznik załacznik nr 7 -zobowiązanie.docx (13.0 KB)
Data publikacji: 2018-10-23 11:13:02
Załącznik Załącznik nr 8 - wzor umowy.pdf (959.9 KB)
Data publikacji: 2018-10-23 11:13:02
Załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf (35.0 KB)
Data publikacji: 2018-10-31 14:13:00
Załącznik ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf (55.6 KB)
Data publikacji: 2018-11-09 09:52:48
Borów Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 276
P2018-10-22Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Borów

Załącznik SIWZ-Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Borów.pdf (1,299.4 KB)
Data publikacji: 2018-10-11 12:00:43
Załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (4,835.0 KB)
Data publikacji: 2018-10-11 12:00:43
Załącznik zalacznik nr 2 do SIWZ - OPZ.pdf (640.0 KB)
Data publikacji: 2018-10-11 12:00:43
Załącznik Zalacznik nr 1 do SIWZ-oferta.docx (20.9 KB)
Data publikacji: 2018-10-11 12:00:43
Załącznik Załącznik nr 3 spełnienie warunki oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe (1).docx (19.4 KB)
Data publikacji: 2018-10-11 12:00:43
Załącznik Załącznik nr 4 wykluczenie oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx (22.3 KB)
Data publikacji: 2018-10-11 12:00:43
Załącznik Załącznik nr 5 - grupa kapitałowa.docx (13.5 KB)
Data publikacji: 2018-10-11 12:00:43
Załącznik Załącznik nr 6 -podwykonawcy.docx (12.0 KB)
Data publikacji: 2018-10-11 12:00:43
Załącznik załacznik nr 7 -zobowiązanie.docx (13.0 KB)
Data publikacji: 2018-10-11 12:00:43
Załącznik Załącznik nr 8 - wzor umowy.pdf (959.9 KB)
Data publikacji: 2018-10-11 12:00:43
Załącznik Zalacznik nr 9 - oswiadczenie posiadania promesy lub umowy.docx (11.8 KB)
Data publikacji: 2018-10-11 12:00:43
Załącznik informacja z otwarcia ofert.pdf (45.6 KB)
Data publikacji: 2018-10-22 14:25:59
Załącznik informacja o wyniku postępowania.pdf (45.0 KB)
Data publikacji: 2018-10-23 10:38:00
Załącznik OGŁOSZENIE -BZP.pdf (138.1 KB)
Data publikacji: 2018-10-23 11:07:58
Borów Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 340
P2018-09-17Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Borów w sezoniegrzewczym 2018/2019r.

Załącznik SIWZ.pdf (1,329.4 KB)
Data publikacji: 2018-09-04 14:51:41
Załącznik Załącznik nr 1-oferta.doc (63.0 KB)
Data publikacji: 2018-09-04 14:51:41
Załącznik Załącznik nr 2- formularz cenowy.doc (34.0 KB)
Data publikacji: 2018-09-04 14:51:41
Załącznik Załącznik nr 3 spełnienie warunki oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe (1).doc (42.0 KB)
Data publikacji: 2018-09-04 14:51:41
Załącznik Załącznik nr 4 wykluczenie oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.doc (46.5 KB)
Data publikacji: 2018-09-04 14:51:41
Załącznik Załącznik nr 5 - grupa kapitałowa.doc (31.5 KB)
Data publikacji: 2018-09-04 14:51:41
Załącznik Załącznik nr 6 -podwykonawcy.docx (12.0 KB)
Data publikacji: 2018-09-04 14:51:41
Załącznik załacznik nr 7 -zobowiązanie.docx (12.9 KB)
Data publikacji: 2018-09-04 14:51:41
Załącznik załacznik nr 8 - projekt umowy.doc (66.5 KB)
Data publikacji: 2018-09-04 14:51:41
Załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (705.6 KB)
Data publikacji: 2018-09-04 14:51:41
Załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (55.6 KB)
Data publikacji: 2018-09-07 09:02:51
Załącznik informacja z otwarcia ofert.pdf (35.0 KB)
Data publikacji: 2018-09-17 14:33:02
Załącznik ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf (65.6 KB)
Data publikacji: 2018-09-21 11:04:11
Załącznik OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.pdf (126.9 KB)
Data publikacji: 2018-09-27 12:50:20
Borów Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 272
P2018-07-05Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w miejscowości Borek Strzeliński

Załącznik ogłoszenie o zamówieniu.pdf (670.6 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik SIWZ.pdf (1,117.1 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik Załącznik nr 1 -oferta.doc (60.5 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik Załącznik nr 2 spełnienie warunki oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe (1).doc (41.5 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik Załącznik nr 3 wykluczenie oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.doc (46.5 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik Załącznik nr 4 - wykaz robót budowlanych.doc (36.0 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik Załącznik nr 5 - grupa kapitałowa.doc (31.5 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik załacznik nr 6-projekt umowy.pdf (807.8 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik karta tech urz nr 5.pdf (151.9 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik karta techniczna nr 4.pdf (532.5 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik karty techn nr 1 plac zabaw.pdf (7,241.8 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik karty techn nr 2 siłownia.pdf (6,544.4 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik karty techn nr 3 mała architektura.pdf (3,026.9 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik Projekt budowlany plac zabaw i siłownia Borek Strz.pdf (6,705.7 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik Przedmiar robót.pdf (183.3 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik SSTWiORB.pdf (4,761.6 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik Zgłoszenie budowy placu zabaw i siłowni.pdf (842.5 KB)
Data publikacji: 2018-06-20 13:01:05
Załącznik INFORMACJA O TREŚCI ZLOŻONYCH OFERT.pdf (352.7 KB)
Data publikacji: 2018-07-05 14:46:43
Załącznik informacja o wyniku potępowania.pdf (55.6 KB)
Data publikacji: 2018-07-24 13:44:23
Załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (136.3 KB)
Data publikacji: 2018-07-26 10:16:58
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 551

«««12345678»»»


UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij